+
Uutiset

Lisämaksuja vuonna 2012 melkein kaikille sairausvakuutusyhtiöille?

Lisämaksuja vuonna 2012 melkein kaikille sairausvakuutusyhtiöille?

Sairausvakuutus: lisämaksut vuodesta 2012 “laaja-alaisesti”.

(14.09.2010) Terveydenhuoltojärjestelmän kustannukset kasvavat edelleen räjähdysmäisesti ja saavuttavat tason, joka AOK: n päällikön Herbert Reicheltin mukaan tekee välttämättömäksi kerätä lisämaksuja "laajasta rintamasta" jo vuonna 2012. Asiantuntijan mukaan jatkuvasti kasvavat hoitokustannukset ovat vastuussa uhkaavasta alijäämästä. AOK: n tieteellisen instituutin (WIdO) nykyinen tutkimus on osoittanut, että noin kahdeksalla prosentilla lakisääteisestä sairausvakuutuksesta kärsivistä on jo vaikutelma, että heidät tutkitaan ja hoidetaan liian laajasti käydessään lääkärillä.

Tulevana vuonna melkein kaikki lakisääteiset sairausvakuutukset voivat hoitaa veloittamatta ylimääräisiä vakuutusmaksuja suunniteltujen vakuutusmaksujen korotusten 14,9 prosentista 15,5 prosenttiin ja lisäsäästötoimenpiteiden vuoksi. Vuodesta 2012 asiantuntijat kuitenkin uskovat, että useimpien lakisääteisten sairausvakuutusten on otettava käyttöön lisämaksuja. Massiivisesti nousevia kustannuksia ei tuskin voida absorboida millään muulla tavalla, joten WIdO: n tämänhetkinen tutkimus ehdottaa myös kustannussäästötoimenpiteitä hoidon ja tutkimuksen tasolla.

Asiantuntijoiden mukaan potilaskuitti tarjoaa hyvän lähestymistavan saavuttaa parempi hoitokulujen ja tutkimusten kustannushallinta vakuutetun puolelta. "Rheinische Post" -haastattelussa liittovaltion kuluttajajärjestöjen liiton terveydenhuollon asiantuntija Stefan Etgeton vaati, että potilaskuittoja mainostetaan enemmän, koska "tarvitsemme enemmän järjestelmän avoimuutta." Tämän ei kuitenkaan pidä osoittaa lääkäreiden yleistä epäluottamusta. Lääkärin diagnoosi ja hänen hoitomenetelmänsä merkitään selvästi potilaan kuittauksessa, jotta potilaat, jotka kokevat olevansa hoidettu tai tutkittu tarpeettomasti, voivat olla entistä johdonmukaisempia potilaan sairauksien ja lääketieteellisten diagnoosien ja sitä seuraavan hoidon välillä Potilaskuitin yhteydessä ota yhteyttä riippumattomaan potilasneuvontapalveluun, omaan sairausvakuutusyhtiöösi tai lakisääteisten sairausvakuutuslääkäreiden yhdistykseen, joka useimmissa tapauksissa voi määrittää tarkalleen, oliko tallennettu diagnoosi ja hoito sopiva vakuutetun henkilöiden oireiden tai sairauksien kannalta. tutkimus WIdO: n tutkijat osoittivat myös, että noin 80 prosenttia vakuutetuista oli yleensä tyytyväisiä lääketieteelliseen hoitoonsa.

Toisaalta vain 30 prosenttia tutkituista vastasi olevansa tyytyväisiä nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteeseen ja melkein kaksi kolmasosaa kaksi kolmasosaa olettaa, että heidän sairausvakuutuksensa hyödyt vähenevät tulevaisuudessa. Lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden edustajat vaativat myös koko järjestelmän rakenneuudistusta. Vuoden 2012 odotettavissa oleva alijäämä vaatii poliittisia toimia, korostaa AOK: n liittojohtaja Reichelt ja odottaa sairausvakuutusten olevan enemmän neuvotteluvapautta tehdessään halpoja sopimuksia lääkäreiden, sairaaloiden ja lääkeyhtiöiden kanssa. Lakisääteiset vakuutusyhtiöt näkevät itsensä kasvavan kilpailupaineen alaisena, jossa lisämaksujen periminen on selvä haitta. Tähän mennessä melkein kaikki lakisääteiset vakuutusyhtiöt ovat yrittäneet luopua tällaisista maksuista, koska muuten ne uhkaavat suuria jäsenyyden menetyksiä.

Sopii sairausvakuutusyhtiöiden aiheeseen:
Liittohallitus: Miljardi paketti yksityiselle sairausvakuutukselle
Sairausvakuutus: palkkioiden korotukset tulevat

Monille lakisääteisille sairausvakuutuksille lisämaksujen käyttöönotto johtaa noidankehään lisämaksujen, jäsenyyden menetysten, kasvavien alijäämien ja uusittujen lisämaksujen nousuun, jonka kautta ne voivat läpikäydä vain suuria vaikeuksia. Edellä kuvattua kehitystä voidaan välttää vasta kun ylimääräiset maksut ovat olennainen osa järjestelmää mustan ja keltaisen liittohallituksen suunnitelmien mukaisesti ja jokainen vakuutusyhtiö veloittaa niistä. Siihen saakka lakisääteiset vakuutusyhtiöt tekevät kaikkensa välttääkseen putoamista lisämaksujen noidankehään. Yksi nykyisten lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden sulautumisten päätavoitteista on välttää lisämaksujen kerääminen vähentämällä kustannuksia. Tämänhetkisen 163 lakisääteisen sairausvakuutusyhtiön asiantuntijoiden, kuten AOK: n varapäällikkö Jürgen Graalmannin, mukaan kehitykseen on jäljellä vain noin 50 neljästä viiteen vuoteen.

Vaikka monet lakisääteiset sairausvakuutukset (GKV) ovat jo saavuttaneet taloudellisen kestävyytensä rajan, liittovaltion terveysministeri Philipp Rösler (FDP) suunnittelee erilaisia ​​toimenpiteitä lisätäkseen yksityisten sairausvakuutusten (PKV) aiheuttamaa kilpailupainetta. Joten z. B. Lisämaksut on poistettu, aiemmin lakisääteisille sairausvakuutuksille varatut lääkealennukset on laajennettu koskemaan yksityistä sairausvakuutusta, ja siirtyminen yksityisen sairausvakuutuksen ja lakisääteisen sairausvakuutuksen välillä on helpompaa. Liittovaltion hallitus on siten yhä enemmän etääntynyt aiemmin voimassa olleesta solidaarisuusperiaatteesta, jota 71 prosenttia vakuutettuista arvioi myönteisesti nykyisessä WIdO-tutkimuksessa. Terveydenhuoltojärjestelmän tilanne huononee edelleen, kun usein pyritään vastakkaisiin etuihin. Tarvitaan kiireellisesti selkeä sitoutuminen lakisääteiseen vakuutukseen ja uusi sääntely kustannusrakenteesta. (Fp)

Tekijä ja lähdeVideo: Calling All Cars: Invitation to Murder. Bank Bandits and Bullets. Burglar Charges Collect (Tammikuu 2021).