+
Uutiset

Kassakoneet: Vuoden 2011 lisämaksuja ei suljeta pois

Kassakoneet: Vuoden 2011 lisämaksuja ei suljeta pois

Sairausvakuutusyhtiöiden rahoitus on turvattu vuodelle 2011. Sairausvakuutuksia ei kuitenkaan voida sulkea pois vuonna 2011.

Sen jälkeen kun terveydenhuoltouudistuksen kritiikki oli kääntymässä viime päivinä, liittovaltion hallitus yrittää saattaa muutosten positiiviset näkökohdat etualalle entistä enemmän. CDU / CSU: n ja FDP: n edustajat voivat perustaa itsensä lakisääteisen sairausvakuutuksen arvioijaryhmän nyt julkistettuihin ennusteisiin, joissa oletetaan, että tulevan vuoden sairausvakuutusyhtiöiden kulut katetaan sairausrahaston varoilla.

Arvioijaryhmä ilmoittaa ennusteen vuodelle 2011. Kahden päivän kuulemisen jälkeen Bonnissa toimivien lakisääteisten terveysvakuuttajien arvioijaryhmä on julkaissut ennusteet terveydenhuoltojärjestelmän taloudellisesta tilanteesta. Tämän mukaan sairausvakuutusrahastot saivat vuonna 2011 käyttää sairauskassarahastoja 181,1 miljardilla eurolla, ja menojen arvioidaan olevan 178,9 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että kaikki kulut voidaan todennäköisesti kattaa sairauskassan tuloista. Sen vuoksi lisäosuuksia ei pitäisi tehdä vuonna 2011. Ja sosiaalinen tasapainottaminen varmistetaan kestävästi myös lisäämällä kaksi miljardia euroa verotuloista vuodelle 2011, asiantuntijoiden mukaan.

Pelkästään noin 11 miljardin euron kassavaje vältettiin. Pelkästään noin 11 miljardin euron kassavaje vältettiin ensisijaisesti nostamalla maksuosuutta 14,9 prosentista 15,5 prosenttiin bruttopalkasta. Sekä työntekijöiden että työnantajien on maksettava 0,3 prosenttia lisämaksuista. Työnantajien osuus on kuitenkin vahvistettava tulevaisuudessa, jotta vakuutusmaksujen lisäkorotukset tapahtuvat vain työntekijöiden toimesta. Lisäksi odotetaan jälleen merkittävää alijäämää lakisääteisissä sairausvakuutusyhtiöissä vuodesta 2012, mikä liittohallituksen suunnitelmien mukaan on korvattava keräämällä lisämaksuja. Jatkossa lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden mahdolliset lisäkustannukset nousevat vain jäsenille.

Suunnitellut säästöt eivät riitä terveydenhuoltojärjestelmän uudelleenjärjestelyyn. Se tosiasia, että terveysrahaston varat riittävät kattamaan kustannukset vuonna 2011, johtuu myös terveysjärjestelmän suunnitelluista säästötoimenpiteistä. Esimerkiksi lakisääteisen sairausvakuutuksen hallintokulut vahvistettiin vuoden 2010 arvoon, eikä huomattavia säästöjä saatu aikaan myös sairausvakuuttajille, yleislääkärille, hammaslääkäreille, sairaaloille ja lääkemenoille. Tämä takasi ainakin rahoituksen vuodelle 2011. Mutta tämä ei riitä terveysjärjestelmän uudelleen järjestämiseen.
Täydelliset lisätiedot vuodelta 2012. Asiantuntijat, kuten professori Dr. Jürgen Wasem Duisburg / Essenin yliopiston lääketieteellisen johtamisen johtajasta, mutta myös liittohallituksen edustajista ottaen käyttöön valtakunnalliset lisämaksut. Alun perin niiden tulisi olla keskimäärin noin 5 euroa, mutta nousee tulevaisuudessa suhteellisen nopeasti. Professori Dr. Wasem olettaa omien laskelmiensa perusteella, että lisämaksut "ovat keskimäärin vajaat 80 euroa sairauskassan jäsentä kohti vuoteen 2020 mennessä".

Vuoden 2011 lisämaksut tietyille sairausvakuutusyhtiöille? Lisämaksujen keräämistä ei kuitenkaan voida sulkea pois myös vuodelle 2011 huolimatta yleisestä turvatusta rahoituksesta. Lakisääteisten sairausvakuuttajien yhdistyksen (GKV) johtaja Doris Pfeiffer rbb-Inforadion kanssa haastattelussa ei sulje pois mahdollisten lisämaksujen keräämistä tulevalle vuodelle. Vaikka se on samaa mieltä arvioijaryhmän ennusteista, jotka koskevat sairausvakuuttajien yleistä taloudellista tilannetta, tämä ei pidä paikkaansa yksittäisiä sairausvakuuttajia. Doris Pfeifferin mukaan rahoitusvajeita voi syntyä sellaisten sairausvakuuttajien kanssa, joilla on suuri määrä vakuutettuja pääasiassa kaupunkialueilla, esimerkiksi suurten sairaalakustannusten vuoksi, joten vakuutusyhtiöiden olisi silloin kerättävä lisämaksu.

Terveydenhuoltouudistuksen kritiikki ei lopu: uudistus on edelleen kiistanalainen paitsi poliittisella tasolla. Terveysministeriön lisäehdotukset eivät juurikaan muuta sitä. Esimerkiksi myös liittovaltion terveysministerin Philipp Röslerin (FDP) viimeisimmät suunnitelmat lääkärille maksettavan ennakkomaksun kohtaavat myös huomattavasti. Esimerkiksi AOK: n varapuheenjohtaja Jürgen Graalmann korosti "Bildille": "Ennakkomaksu lääkäriltä ei ratkaise SHI: n yhtä ongelmaa", mutta asettaa potilaan rauhoittumaan ja luo "enemmän hallinnollista työtä kaikille". Siksi tämä liittovaltion terveysministerin ehdotus on suhteellinen monelta puolelta. Ottaen huomioon lääketeollisuuden aulan suhteellisen lievä käsittely ja yksityisille sairausvakuutusyhtiöille suunnatut ”lahjat”, oppositio esitti jälleen syytöksiä asiakaskuntapolitiikasta ja SPD: n edustajat korostivat, että uudistuksen mukana oleva hallituskoalitio vaaransi sosiaalisen rauhan. Nyt julkistettujen arvioiden ryhmän ennusteiden perusteella CDU / CSU: n ja FDP: n hallituksen edustajat näkevät suunnitelmansa vahvistuneen eivätkä kaikesta kritiikistä huolimatta todennäköisesti tee lisätoimenpiteitä terveydenhuoltouudistukseen toistaiseksi (Fp, 10.01.2010).

Lue myös:
Sairausvakuutusyhtiöt arvostelevat terveydenhuoltouudistusta
PKV: Palvelut ja laatu syy muutoksiin?
Rösler on eri mieltä: Ei lisämaksuja vuonna 2011
Sairausvakuutusyhtiöt: Monet eivät maksa lisämaksuja
Lisämaksuja vuonna 2012 melkein kaikille sairausvakuutusyhtiöille?

Tekijä ja lähdeVideo: iPad 3 Screen Repair Tutorial Replace Cracked Glass. (Tammikuu 2021).