+
Uutiset

Sairausvakuutusyhtiöt: korkeammat maksut ovat väistämättömiä

Sairausvakuutusyhtiöt: korkeammat maksut ovat väistämättömiä

Sairausvakuutusyhtiöillä on loppunut rahaa

Lakisääteisen sairausvakuutuksen (GKV) raha on loppumassa. Liittovaltion terveysministeriö (BMG) odottaa miljardin alijäämän vuoden loppuun mennessä. Vain lisämaksut olisivat estäneet lakisääteisen sairausvakuutuksen putoamisen jo, BMG totesi.

Kuten liittovaltion terveysministeriö raportoi, lakisääteisen sairausvakuutuksen taloudellinen tilanne heikkeni huomattavasti vuoden 2010 kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä. Talouden kiihtyvyydestä huolimatta sairausvakuutusyhtiöt eivät kyenneet saavuttamaan vertailukelpoista tulosta vuonna 2009 - kolmen ensimmäisen neljänneksen ylijäämä laski yli miljardilla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Liittovaltion terveysministeriön mukaan alijäämää voidaan välttää vain kerättävillä lisämaksuilla.

Lakisääteisen sairausvakuutuksen on katettava alijäämä rahoitusvaroista. Lakisääteisen sairausvakuutuksen ylijäämä oli 1,4 miljardia euroa vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta se on kuluvana vuonna vain 277 miljoonaa euroa. Liittovaltion terveysministeriö ilmoitti, että sairausvakuutusyhtiöiden tuotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 131,2 miljardia euroa ja menot 130,9 miljardia euroa. Lakisääteisten sairausvakuutusten alijäämää voitiin välttää vain, jos noin 463 miljoonan euron tulot kerätään lisämaksuista, joita jotkut sairausvakuutusyhtiöt, kuten Saksan työntekijöiden sairausvakuutusyhtiö (DAK), olivat keränneet ensimmäistä kertaa vuoden 2010 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen jälkeen. , sanoi liittovaltion terveysministeriö.

Jäljellä oleva 277 miljoonan ylijäämä on kuitenkin vaarassa myös koko vuoden 2010 kannalta, koska kokemukset ovat osoittaneet, että neljännen vuosineljänneksen menot ovat huomattavasti suuremmat kuin edellisillä vuosineljänneksillä. Liittovaltion terveysministeriön mukaan voidaan olettaa, että lukuiset SHI: t putoavat punaiseksi vuoden lopulla. Terveysrahaston varojen ennakoitavaa pulaa ei voitu korvata lisämaksuilla ja lisätuloilla, liittovaltion terveysministeriö sanoi. "Tältä osin terveysvakuuttajien puutteet vuonna 2010 on usein kompensoitava jäljellä olevilla rahoitusvaroilla", ministeriö sanoi. Arviointiryhmän ennusteiden mukaan odotettavissa oleva alijäämä on hyvä kaksi miljardia euroa, vaikkakin arviointiryhmän oletetaan menettäneen kesällä 3,1 miljardia tappiota.

Sairausvakuutuskulut kasvoivat 3,9 prosenttia
Liittovaltion terveysministeriön mukaan lakisääteisten sairausvakuutusrahastojen menot nousivat taas 3,9 prosenttia, mutta kustannusten nousulla oli taipumus hidastua - koska vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla menojen keskimääräinen kasvu oli edelleen 4,2 prosenttia. Kokonaiskulut eivät kasvaneet yhtä jyrkästi kuin vuoden alussa, Saksan terveysministeriö totesi. Korkeampia kustannuksia kompensoi kassavarojen nousu 2,7 prosenttia, mikä johtui pääasiassa korkeammasta liittovaltion avustuksesta, ministeriön virallisen lausunnon mukaan. Lakisääteisten sairausvakuutusrahastojen menojen kasvun vuoksi erityisesti sopimussairaalahoidon avohoito, jonka kustannukset kasvoivat 600 miljoonalla eurolla (plus 3,7 prosenttia) ja 1,8 miljardilla eurolla (4,5 prosenttia) yhteensä 44,18 miljoonaan euroon. Liittovaltion terveysministeriön mukaan 2100 sairaalan pinta-ala on ratkaiseva.

Myös lääkkeiden kustannukset ovat nousseet lähes miljardilla (4,2 prosentilla). Tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen lääkemenot olivat 24,32 miljardia euroa. 23,42 miljardia euroa erääntyi samana ajanjaksona viime vuonna. Lakisääteiset sairausvakuutusrahastot sen sijaan ennaltaehkäisy- ja kuntoutustoimenpiteisiin sekä ehkäisyyn ja rokotuksiin liittyvät menot pienenivät hieman. Tähän mennessä sairausrahastosta on maksettu yhteensä noin 127,7 miljardia euroa määrärahoja lakisääteisiin sairausvakuutusrahastoihin vuoden 2010 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä, jolloin sairausrahaston tulot maksuista ja liittovaltion apurahoista olisivat olleet 128,5 miljardia euroa, liittovaltion terveysministeriö sanoi. .

Arvioija: Tarvittava lisäosuus keskimäärin "nolla" Nykyisissä luvuissa liittohallitus näkee viimeisimmät terveysjärjestelmää koskevat uudistuspäätöksensä (avainsana: terveydenhuoltouudistus) vahvistettuina. Ilman käynnistettyjä "vastatoimenpiteitä" SHI: llä olisi ollut tulevan vuoden aikana jopa yhdeksän miljardin euron alijäämä liittovaltion terveysministeriön mukaan. Sovittu "tasapainoinen toimenpidepaketti, joka koostuu tulojen parantamisesta ja menojen rajoituksista" auttaisi kompensoimaan lähestyvää alijäämää. Rahoituslaissa säädetyt yleisen vakuutusmaksun korotukset 14,9 prosentista 15,5 prosenttiin 1.1.2011 alkaen, samoin kuin lääkeuudistuslain mukaiset säästöt, sairaala-, lääkäri- ja hammaslääkärien säästötoimenpiteet sekä sairausvakuutusyhtiöiden nollakierros edistävät tätä. asettaa lakisääteisen sairausvakuutuksen "vankemmalle taloudelliselle pohjalle" liittovaltion terveysministeriön mukaan.

Terveydenhuoltouudistuksessa hyväksyttyjen toimenpiteiden perusteella arviointiryhmä, joka määrittelee lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän taloudelliset tarpeet vuosittain, odottaa keskimääräisten lisämaksujen olevan ”nolla” vuonna 2011. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että yksittäisten sairausvakuutusyhtiöiden on edelleen kerättävä lisämaksuja, arviointiryhmä jatkaa. Viisi lakisääteistä sairausvakuuttajaa on jo ilmoittanut vaativansa lisämaksuja vakuutettavilta vuonna 2011. Liittovaltion terveysministeriön mukaan kaksinkertainen kahden miljardin euron suuruinen valtiontuki sairauskassalle vuonna 2011, jota voidaan käyttää verotarkoituksiin, voi virtaa kokonaan likviditeettivarantoon ja on siten käytettävissä "vuodesta 2012 lähtien sosiaalisten korvausten rahoittamiseen, jos lisämaksuja kerätään", sanoi liittovaltion terveysministeriö. (Fp)

Lue myös:
AOK-pomo: lääketieteellisen ylitarjonnan ongelma
Varoitus siirtymisestä yksityiseen sairausvakuutukseen

Kuvahyvitykset: Harry Hautumm / pixelio.de

Tekijä ja lähde


Video: TRYG Vakuutukset - Vakuutus TV mainos Koira (Tammikuu 2021).