+
Uutiset

Terveysministeri lykkää lääkäriuudistusta

Terveysministeri lykkää lääkäriuudistusta

Liittovaltion terveysministeri Philipp Rösler lykkää lääkäriuudistusta

Liittovaltion terveysministerin Philipp Röslerin mukaan lääkäreiden uusi laskutusjärjestelmä tulisi tehdä sitovaksi aikaisintaan vuoden lopussa. Uusia ns. "Ambulanssikoodaussääntöjä", joiden olisi pitänyt olla voimassa vuoden alusta, ei sen vuoksi toistaiseksi panna täytäntöön.

Liittovaltion terveysministeri Philipp Rösler (FDP) on vastannut perhelääkäriyhdistysten ja lakisääteisten sairausvakuutusyhdistysten (KVen) kritiikkiin ja päättänyt olla toteuttamatta toistaiseksi suunniteltuja muutoksia lääkäreiden laskutusjärjestelmään. "Poliklinikkakoodausohjeiden" mukautettujen vaatimusten takia lääkäriltä olisi laskutettava tarkemmin ja taloudellisemmin lakisääteisille terveysvakuuttajille.

Lääketieteellisten palvelujen laskutusjärjestelmän uudistaminen Arviointikomitea kehitti viime vuonna lääkäreiden laskutusjärjestelmän muutoksia, lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän (GKV) elimen, joka koostui lakisääteisten sairausvakuutuslääkäreiden kansallisen liiton (KBV) ja GKV-kattoyhdistyksen edustajista, ja niiden olisi pitänyt olla voimassa tammikuusta. 2011 sovelletaan. Kansallinen lakisääteisten sairausvakuutusrahastojen liitto ja KBV olivat kuitenkin sopineet siirtymävaiheesta 30. kesäkuuta 2011 saakka, jotta lääkäreille annettaisiin tarpeeksi aikaa siirtyä uuteen, yksityiskohtaisempaan laskutusjärjestelmään. Koska uudet koodausohjeet velvoittavat poliklinikat ja terapeutit toimittamaan sairausvakuutusyhtiöille paljon tarkempia tietoja diagnooseistaan ​​tulevaisuudessa. Kriittiset lääketieteelliset yhdistykset pelkäävät, että jos monilla lääkäreillä on jo vaikeuksia koodaamisessa, he saattavat yksinkertaisesti hukkua tästä eteenpäin.

Byrokraattisen lisätyön kritiikki ja tietosuojanäkökohdat Tilinpitojärjestelmän uudistuksen pitäisi luoda edellytykset lääkärien ja terapeutien palkkaamiselle oikeudenmukaisemmin. Potilaiden sairauksia koskevan yksityiskohtaisen tiedon ansiosta erilaisia ​​kliinisiä kuvia voidaan arvioida tarkemmin ja lääkärien korvauksia voidaan säätää hoidon ponnistelujen mukaan, joten arviointikomitea toivoo uusien koodausohjeiden laatimisen jälkeen. Lukuisat lääketieteelliset yhdistykset olivat kuitenkin kriittisiä alusta alkaen. He pelkäsivät huomattavasti lisää byrokratiaa ja herättivät huolta tietosuojasta. Kriittiset yleislääkäriliitot ja lakisääteiset sairausvakuutusyhdistykset epäilivät myös, olisiko lääketieteellisten palvelujen laskuttaminen oikeudenmukaisempaa uuden järjestelmän vuoksi. Liittovaltion terveysministeri on nyt reagoinut massiiviseen kritiikkiin ja lykännyt uusien koodausohjeiden käyttöönottoa toistaiseksi. Laskutusjärjestelmän uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuoden lopulla, jotta "kaikille mukana oleville kumppaneille" annetaan aikaa "yksinkertaistaa merkittävästi käyttöä jokapäiväisessä käytännössä", liittovaltion terveysministeriö ilmoitti.

Koodausohjeet terveydenhuollon palvelujen oikeudenmukaisemmalle laskutukselle Liittovaltion terveysministeri perusteli uusien koodausohjeiden uusimisen lykkäämistä kirjeessä asianosaisille, koska koalitiohallitus haluaa joka tapauksessa uudistaa lääketieteen alaa terveydenhoitolailla. Liittovaltion terveysministeriö tukee kuitenkin edelleen uusien koodausohjeiden käyttöönottoa, koska ne "varmistavat oikean ja yksiselitteisen diagnoosikoodauksen", sanoi ministerin tiedottaja. "Tämä on perusedellytys sille, että vakuutettujen terveys voidaan ottaa huomioon jaettaessa varoja lakisääteiseen sairausvakuutukseen", ministerin tiedottaja jatkoi. Heidän palveluidensa oikeudenmukainen laskutus on myös lääkäreille ilmoitettu tavoite, mutta koodausta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset edellyttävät jo huomattavaa ylimääräistä työmäärää jokapäiväisessä käytännössä. Siksi lääketieteellisten yhdistysten kritiikki suunniteltujen, entistä tarkempien tautien ratkaisemista ja vastaavia lääketieteellisiä hoitoja koskevien vaatimusten suhteen on ymmärrettävää työmäärän kannalta. (Fp)

Lue myös:
Valtakunnalliset yhtenäiset lääkäripalkkiot?
Rössler varoittaa lääkäreitä käytäntöjen lopettamisesta
Tuhannet potilaiden valitukset hammaslääkäreistä

Kuva: Karin Jähne / pixelio.de

Tekijä ja lähde



Video: Jussi Halla-Aho perussuomalaiset jauhottaa keskustaa ja sdp:tä (Tammikuu 2021).