Uutiset

Eikö leukemiavaaraa ole ydinvoimalaitosten lähellä?

Eikö leukemiavaaraa ole ydinvoimalaitosten lähellä?

Tutkimus leukemiasairauksista ydinvoimaloiden läheisyydessä

Mahdollisesti lisääntyneestä leukemiariskistä ydinvoimaloiden läheisyydessä on keskusteltu aiemmin toistuvasti. Viimeksi kattava saksalainen tutkimus "Lasten syöpä ydinvoimalaitoksille" aiheutti sensaation vuonna 2007, jossa sataprosenttisesti lisääntynyt verisyövän riski havaittiin alle viiden vuoden ikäisillä lapsilla, jotka asuvat viiden kilometrin säteellä yhdestä Saksan kuusitoista ydinvoimalasta .

Ns. Canupis-tutkimuksessa (lasten syöpä- ja ydinvoimalaitokset Sveitsissä) Bernin yliopiston sveitsiläiset tutkijat ovat havainneet parikymmentä prosenttia lisääntynyttä leukemiariskiä pienillä lapsilla, jotka asuvat viiden kilometrin päässä Sveitsin ydinvoimalaitoksista. Vain kahdeksan leukemiasairauden (teoreettisesti odotettavissa olevan 6,8) tutkitut tapauslukumäärät olivat kuitenkin liian pieniä johtamaan yhteyttä ydinvoimaloihin, selittivät Bernin yliopiston sosiaalisen ja ennaltaehkäisevän lääketieteen instituutin (ISP) tutkijat. Lisäksi Canupisin tutkimuksen mukaan tutkimusalueilla, joita oli pidempi etäisyys ydinvoimalaitoksista (viisi – kymmenen kilometriä tai kymmenen – 15 km), oli tapahtunut huomattavasti vähemmän leukemiatapauksia. Loppujen lopuksi tutkimuksen perusteella ei siis voida antaa luotettavia lausumia mahdollisesta yhteydestä leukemiasairauksien ja ydinvoimalaitosten välillä.

Syöpätutkimuksen merkitys tilastollisen epävarmuuden takia Osana Canupis-tutkimusta Bernin yliopiston sosiaalisen ja ennaltaehkäisevän lääketieteen instituutin (ISP) tutkijat tarkastelivat tarkasti viimeisen 25 vuoden leukemiahäiriöitä Sveitsissä ja sairastuneiden vastaavaa asuinpaikkaa verrattuna. Mahdollista yhteyttä leukemiasairauksien ja asuinpaikan välillä ydinvoimalaitosten lähellä olisi tutkittava. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan yleisö ei kuitenkaan ole fiksumpi kuin se oli ennen tiistaina. Koska tapauksia on erittäin vähän, leukemiasairauksien kertymistä ydinvoimalaitosten välittömään läheisyyteen (viiden kilometrin säteellä) ei voida käyttää osoituksena lisääntyneestä leukemiariskistä. Kahdeksassa leukemiatapauksessa verrattuna tilastollisesti odotettavissa olevaan 6,8, tämä oli ”yhteensopiva sattuman kanssa”, tutkijat selittivät, kun Canupis-tutkimus esitettiin. Sveitsiläisten tutkijoiden mielestä yhteys leukemiasairauksien ja ydinlaitosten lähellä sijaitsevan asuinpaikan välillä on epätodennäköistä. He eivät kuitenkaan voi sulkea sitä pois, koska ”pienten lukujen havaitseminen johtaa suureen tilastolliseen epävarmuuteen”, selitti Sosiaalisen ja ennaltaehkäisevän lääketieteen instituutin johtaja Matthias Egger.

Ei todisteita lisääntyneestä leukemiariskistä? Kaikkiaan tutkijat analysoivat 1,3 miljoonan 0 - 15-vuotiasta lapsen tietoja vuodesta 1985 vuoteen 2009 tutkiakseen leukemiasairauksien mahdollista yhteyttä yhteyspaikkaan ydinvoimalaitosten läheisyydessä. Osana tutkimustaan ​​tutkijat jakoivat reaktorien lähellä olevat asuinpaikat kolmeen eri tutkimusvyöhykkeeseen. Vyöhyke I, jossa asuinpaikat ovat enintään viiden kilometrin säteellä ydinvoimalaitosten ympärillä, vyöhyke II, jossa asuinpaikat ovat viiden - kymmenen kilometrin säteellä, ja vyöhyke III, jossa asuinpaikat ovat 10–15 kilometrin säteellä. Vyöhykkeen I osalta tutkijat havaitsivat leukemiasairauksien määrän lisääntyneen 20 prosentilla, vaikka kahdeksan leukemiatapauksen lukumäärän odotettiin tilastollisesti olevan 6,8, mikä oli liian pieni luotettavan lausunnon tekemistä varten. Alueella II tosiasiallisesti diagnosoidut leukemiasairaudet (12 leukemiatapausta) olivat merkittävästi alle odotettavissa olevan 20,3 verisyöpätapauksen arvon. Leukemiatapausten lukumäärän lievä lisääntyminen havaittiin myös vyöhykkeellä 3, mutta 31: ssä leukemiatapauksessa verrattuna 28,3: een tämä kasvu ei myöskään mahdollista tehdä johtopäätöksiä yhteydestä ydinvoimaloihin, sveitsiläiset tutkijat selittivät. Kaiken kaikkiaan verisyöpätapausten määrä ydinvoimalaitosten läheisyydessä on lisääntynyt hiukan, mutta Canupisin tutkimuksen mukaan siitä ei voida päätellä yhteyttä ydinvoimalaitoksiin. Tätä yhteyttä ei kuitenkaan voida sulkea pois tämän tutkimuksen perusteella.

Keskustelu lisääntyneestä leukemiariskistä ydinvoimalaitosten läheisyydessä On edelleen kiistanalaista, voiko ydinvoimaloiden normaalin toiminnan säteily reaktoreiden läheisyydessä asuvissa lapsissa aiheuttaa verisyöpää - vaikka Canupisin tutkimus ei vahvista tällaista yhteyttä. Sveitsin liittovaltion kansanterveysviraston (BAG) ja Sveitsin syöväliiton (KILS) tilaamassa tutkimuksessa ei siksi ole todella rikastunut kriittistä keskustelua ydinvoimalaitosten lähellä asuvien lasten leukemiasairauksien mahdollisesta yhteydestä. "Tämä valtakunnallinen kohorttitutkimus löysi vain vähän todisteita yhteydestä ydinvoimalan lähellä asumisen ja lasten leukemian tai muun syövän riskin välillä", tutkijat totesivat. "Tilastollinen merkitsevyys" on kuitenkin rajoitettu johtuen "tapausten pienestä määrästä (...), ja emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että tapaukset pienenisivät tai vähentyisivät viiden kilometrin alueella, etenkin 0 - 4-vuotiaiden lasten leukemian tapauksessa, ”Bernin yliopiston sosiaalisen ja ennaltaehkäisevän lääketieteen instituutin tutkijat selittivät tutkimuksensa merkityksen.

Kritiikki tämän tutkimuksen tärkeydelle Ydinsotaa ehkäisevien kansainvälisten lääkäreiden / yhteiskuntavastuullisten lääkäreiden (IPPNW) ydinkriittisen lääketieteellisen järjestön Sveitsin presidentti Claudio Knüsli sanoi nykyisen tutkimuksen julkaisemisen jälkeen, että se oli metodologisesti puhdas eikä millään tavalla Saksan lastensyöpätutkimuksen tulokset vuodelta 2007 ovat ristiriidassa keskenään. Ydinkriitikko kritisoi kuitenkin sitä, että liian vähän tapauksia tutkittiin yksinkertaisesti. "Vain silloin, kun riski kasvaa merkittävästi, esimerkiksi kolminkertaistuen, voidaan tilastollisesti selkeä lausunto antaa niin harvoissa tapauksissa", Knüsli painotti. Canupis-tutkimusta valmistellessa Knüsli oli jo valittanut, että Sveitsi oli liian pieni tällaista tutkimusta varten. "Voisit yhtä helposti nostaa kolikon, eikä sinun tarvitse tehdä monimutkaista tutkimusta, jonka avulla voidaan väittää, että leukemian ja ydinvoimalaitosten välillä ei ole yhteyttä", sanoi IPPNW: n presidentti tutkimuksen alussa kaksi vuotta sitten. Knüsli huomautti myös, että Canupisin tutkimuksessa lapset kirjataan vasta syntymästä, mutta tiedetään, että "alkio tai sikiö on erittäin herkkä radioaktiiviselle säteilylle". Siksi äitien asuinpaikka raskauden aikana olisi pitänyt ottaa huomioon osana tutkimusta, sanoi Sveitsin IPPNW: n presidentti. (Fp)

Lue myös: Seitsemän jodileiriä takaa hätähoidon
Kuinka vaarallinen radioaktiivinen säteily?
Joditabletit eivät sovellu Saksaan
Terveys: radioaktiivisen säteilyn myöhäiset vaikutukset
Mitä sulaminen tai super sulaminen tarkoittaa?
Radioaktiivinen säteily: seuraukset terveydelle

Kuva-arvo: Angela Parszyk / pixelio.de

Tekijä ja lähde


Video: USA:n presidentinvaali 2016 - 2. TV-väittely FiNSUB (Joulukuu 2020).