Uutiset

Eniten lääkitystä saavat työttömät

Eniten lääkitystä saavat työttömät

Suurimmalle osalle työttömistä potilaista määrätään lääkitystä

Techniker Krankenkassen viimeisimmän terveysraportin mukaan työttömille määrätään keskimäärin huomattavasti enemmän lääkkeitä kuin työssäkäyville. (TK). TK ilmoitti keskiviikkona, että työttömille määrättiin lääkkeitä 254 päiväksi, mikä oli selvästi edellä kaikkia muita ammattiryhmiä.

TK: n terveysraportissa 2011 kirjattiin muun muassa vammaisuus- ja lääkemääräyksiä koskevat tiedot sekä tiedot Techniker Krankenkassen 3,51 miljoonan työntekijän avohoidosta, jotka ovat sosiaaliturvamaksujen alaisia ​​tai jotka on rekisteröity työttömiksi. TK havaitsi esimerkiksi, että nuorten aikuisten mielenterveys on lisääntynyt huomattavasti viime vuonna. Lisäksi terveysraportti on osoittanut rajujen erojen työttömien ja työssä käyvien ihmisten lääkeasetuksissa.

Työttömät saavat päivittäin päivittäin keskimäärin 254. Työttömille määrättiin lääkkeitä keskimäärin 254 päivää vuodessa, kun taas sääntely- ja turvallisuusammattilaisten raskaimmassa rasituksessa oleva ammattiryhmä sai vain 197 päivittäistä annosta. Kaiken kaikkiaan työväestölle määrättiin lääkkeitä keskimäärin 182 päiväksi vuonna 2010 terveysraportin tulosten mukaan. Mediatiedot ja humanistiset tieteet, jotka saivat vähiten lääkitystä 154 määrätyllä vuorokausiannoksella, olivat huomattavasti alle tämän keskiarvon. Vaikka farmaseuttisten reseptien erot eri ammattiryhmissä ovat myös huomattavat, äärimmäisin ero on TK: n terveysraportissa työttömiin verrattuna.

Lisääntynyt työttömien sairausriski TK: n terveysraportoinnista vastaavan Gudrun Ahlersin mukaan työttömien merkittävästi lisääntyneet lääkemäärät ovat merkki myös siitä, että työttömyys voi johtaa lisääntyneeseen sairausriskiin. Gudrun Ahlersin mukaan terveysraportin tiedot osoittavat, että "terveys ei riipu pelkästään työpaikan terveysstressistä, vaan myös siihen, että terveysriskit liittyvät työttömyyteen, erityisesti psykologisella alueella". Tiedot eivät kuitenkaan osoita, ovatko sairastuneet ihmiset sairastuneet todella työttömyyden takia vai ovatko sairaiden osuus työttömistä erityisen suuri, koska heillä on vaikeuksiaan työskennellä sairaudestaan ​​johtuen. TK: n terveysraportin numeroissa on myös hämmästyttävää, että paitsi että työttömien lääkemääräykset olivat huomattavasti korkeammat kuin muiden ammattiryhmien, myös työttömillä oli eniten lääkäriyhteyksiä vuonna 2010. Vaikka yleiset erot eivät olleet yhtä ilmeisiä, yhteydet lääkäreihin osoittavat myös kasvaneen työttömien sairausriskin. (Fp)

Lue myös:
Hartz IV: Sairausvakuutusyhtiöiden on tarkistettava yhden euron työpaikat
Vapautus lisämaksuista Hartz IV: llä
Hartz IV saa ihmiset pysyvästi sairaiksi
Hartz IV -sankkeet raskaana oleville naisille?
Työkeskusten on palautettava yksityisen sairausvakuutuksen maksut
Hartz IV: 13 sairausvakuutusyhtiö veloittaa lisämaksun
Harjoittelumaksu tulevaisuudessa sisältyy Hartz IV -hintaan

Kuva: Gerd Altmann / pixelio.de

Tekijä ja lähdeVideo: Kalle, työtön (Joulukuu 2020).