Uutiset

Sairausvakuutusyhtiöt varoittavat uusista lisäkustannuksista

Sairausvakuutusyhtiöt varoittavat uusista lisäkustannuksista

Sairausvakuutusyhtiöt herättävät hälytyksen: sairausvakuutuspotilaiden on kohdattava nousevia kustannuksia

Lakisääteiset sairausvakuutusyhtiöt odottavat vakuutetun vakuutusmaksujen kasvavan. Kun terveydenhuoltouudistus toteutettiin, musta-keltainen koalitio oli luvannut korvata ylimääräiset taakat lisämaksuilla sosiaalisen korvauksen kautta. Lakisääteisten sairausvakuutuskassojen liiton (GKV) puheenjohtaja Doris Pfeiffer kertoi haastattelussa sanomalehdelle "Die Welt" (sunnuntailehti), mutta vakuutettujen on maksettava pian sosiaalinen korvaus itse. Tuolloin liittovaltion terveysministeri Philipp Rösler (FDP) lupasi, että sosiaaliset korvaukset rahoitetaan liittovaltion talousarviosta verorahoilla. Nyt kuitenkin on annettu uusi laki lääkärien maaseudun puutteen torjumiseksi. Sairausvakuutuskassojen mukaan uusi laki aiheuttaa "miljardeja uusia painoksia".

Sosiaalisen tasaamisen verorahoitus korostui
Liittovaltion terveysministeri Daniel Bahr (FDP) haluaa esitellä uuden lainsäädäntöehdotuksen hallitukselle. Liittovaltion valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble (CDU) oli aiemmin vaatinut, että sosiaalietuuksien verotukia olisi alennettava tai rajoitettava. Schäuble pelkää, että lääkäreitä edistävät erityisohjelmat kuluttavat valtavia rahasummia. Rahoitusohjelmat ovat jo kalliimpia kuin alun perin laskettiin. Rahoitusministeri suhtautuu sairausvakuutusyhtiöiden tavoin skeptisesti siihen, arvioiko terveysministeri oikein seurantakustannukset. Siksi Schäuble haluaa varmistaa, että menopuolta vaimennetaan uuden hankintalain nojalla. "Tämän liittohallituksen suojalausekkeen avulla sosiaalisten korvausten verorahoitus heikkenee - ainakin siltä osin, mikä johtuu lääkäreille kohdistuvista korkeammista menoista", sairausvakuutuksen edustaja kertoi maailmalle. Terveysministeriö ei ole toistaiseksi kommentoinut kysymystä siitä, mistä rahojen pitäisi tulla. Korvausrahastojen liiton johtaja Thomas Ballast tuli samanlaiseen arviointiin. "Lopulta vakuutetut maksavat ainakin osittain sosiaalisen korvauksen itse." Ballast antoi tyytymättömyytensä joutua villiin. Hänelle musta ja keltainen liittohallituksen toteuttamissuunnitelmat ovat jopa epäonnistuneet. Tämän tarkoituksena oli tehdä kassamaksut riippumattomiksi tuloista lisämaksujen kautta.

Hoitolaki lääketieteellisestä puutteesta
Terveysministerin todellinen tavoite on käyttää uutta terveydenhuoltolakia monissa paikoissa esiintyvän lääkärivajeen korjaamiseen. Itse asiassa lääkäreiden tiheys maaseutualueilla on paljon pienempi suhteessa väestöön. Kaupungeissa on kuitenkin yleensä lääketieteellistä ylitarjontaa. Erityisesti alueilla, joilla on korkeat tulot, monet lääkärit sijaitsevat suhteettomasti vierekkäin. Tämän ongelman ratkaisemiseksi sairausvakuuttajat ehdottavat kaupunkien maahantulon rajoittamista. Tällä varmistetaan, että lääkäreillä on taipumus asettua maahan. Sen sijaan liittovaltion terveysministeri Bahr haluaa myöntää lisämaksun lääkärille, jotka työskentelevät maaseudulla ja joiden on hoidettava monia ihmisiä. Lisäksi lääkärimaksuista on neuvoteltava alueittain eikä enää keskitetysti, jotta maaseudun lääkärit ja hammaslääkärit saavat enemmän varoja. Lääkäreiden kannustimien sanotaan olevan noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Terveysministeriön laskelmien mukaan lisäkustannukset korvataan vähemmän sairaalahoitoja. Ministeriö ei kuitenkaan ole julkaissut konkreettisia laskelmia. Lakissa todetaan tiukasti, että oletetaan olevan "huomattavan mitattamaton laajuus". Toisin sanoen ei tiedä, kuinka suuri helpotus tulee. Erityisesti hammaslääkäreille aiheutuvien lisäkustannusten sanotaan myös maksavan vielä 120 miljoonaa euroa vuodessa kustannuksia.

Luettuaan lakiesityksen valtiovarainministeri päätti, että täytäntöönpanoa on tarkistettava kahdessa vuodessa. Vuonna 2014 olisi tarkistettava uudelleen, voidaanko todellinen vaikutus saavuttaa ja vastaavatko menot sairaalahoitojen suunnitellut säästöt. Liittovaltion valtiovarainministeri on myös sisällyttänyt säännön lakiesitykseen. Siinä sanotaan, että liittovaltion budjetti ei maksa korkeampaa sosiaalikorvausta, jos Bahrin suunnitelmat aiheuttavat ylimääräisiä kuluja, ja tästä syystä sairausvakuutusyhtiöiden on vaadittava korkeampia lisämaksuja vakuutetuilta. Sairausvakuutusyhtiöiden pelon mukaan vakuutettuja on pyydettävä ylimääräisistä kannustimista lääkärille, joilla on korkeammat kiinteät maksut lisärahoituksen muodossa.

Sosiaalista korvausta ei pidä mukauttaa. Terveydenhuoltouudistuksen aikana sovittiin, että lisämaksujen lisäämisellä sosiaalinen korvaus kasvaa myös siten, että pienituloiset ryhmät vapautuvat. Jos eläkelain johdosta on nyt perustettava lisämaksuja, sosiaalietuuksien ei pitäisi nousta mallitekstin mukaan. Liittovaltion terveysministeriö ei kuitenkaan ymmärrä kaikkia ongelmia. Tarkkaan lailliseen tekstiin viitataan. Sen mukaan sosiaalietuuksien leikkaus tulee voimaan vasta vuotta myöhemmin kuin vuonna 2015. Jo vuonna 2014 käydään neuvotteluja sosiaalisen korvauksen tason neuvottelemiseksi. Tähän mennessä rahastoihin budjetoidun kahden miljardin pitäisi olla riittävä. Ja jos uusi laki aiheuttaisi korkeampia kustannuksia, vaikutukset olisivat pienemmät kuin mitä sairausvakuuttajat olivat levittäneet. Ministeriön virallisen lausunnon mukaan "liittovaltion hallitus ei suunnittele sosiaaliturvamaksujen leikkauksia", kuten tiedottaja ilmoitti. Ja: "Sosiaalinen korvaus maksetaan edelleen verorahoista."

Sairausvakuutusyhtiöt arvostavat suuria menoja lääkärilakiin. Sairausvakuutusyhtiöt eivät voi uskoa sanoja. Koska heidän mukaansa eläkelaki ei maksa vain muutamia miljoonia euroja, vaan miljardeja dollareita menoja. Ja koska musta-keltainen koalitio haluaa pitää palkkakustannukset mahdollisimman alhaisina, nämä ylimääräiset kustannukset korvataan vasta käyttöön otetuilla lisämaksuilla. Koska nämä ovat riippumattomia tuloista ja vakuutettujen on maksettava omasta taskustasi ilman työnantajan maksuja. Koska terveydenhuollon menot kasvavat lääketieteellisen kehityksen, jatkuvasti kasvavien lääketieteellisten palkkioiden, korkeampien lääkemenojen ja väestörakenteen muutoksen vuoksi. Sen sijaan, että tehtäisiin jotain kaupunkien lääkäreiden tiheyden suhteen, lääkäreille annetaan vain taloudellisia kannustimia, kun taas muualla on todellinen ylitarjonta, kritiikki. Siksi sairausvakuutusyhtiöt eivät puhu lääkäreiden puutteesta, vaan alueellisesta epätasa-arvoisesta jakautumisesta. Koska kokonaisuutena lääkäreitä ei ole liian vähän, aivan liian monia vierekkäin kaupungeissa. (Sb)

Lue myös:
Seuraavatko lääkäripalkkiot korkeampia sairausvakuutusmaksuja?
Kuolemat lääkäreiden puutteen takia?
Lääkäripalkkioiden jyrkkä nousu

Tekijä ja lähde


Video: Приструнить СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ и Вернуть Гибкость ПОЯСНИЦЕ. Одно простое упражнение! (Joulukuu 2020).