Uutiset

BKK terveydenhuollon ammattilaisille ennen lähtöä?

BKK terveydenhuollon ammattilaisille ennen lähtöä?

BKK: n sulkemisen estäminen terveydenhuollon ammateissa

Viimeisten kuukausien ajan spekuloinut yhä uudelleen BKK: n mahdollisesta maksukyvyttömyydestä terveydenhuollon ammatteihin, sairausvakuutusyhtiö näyttää tosiasiassa olevan menossa sulkemiseen, jos sulautumiskumppania ei löydy viimeisen sekunnin aikana.

Jatkuvan jäsenyyden menettämisen vuoksi BKK: n taloudelliset vaikeudet terveydenhuollon ammateissa ovat lisääntyneet edelleen. Jos vaikeuksissa oleva sairausvakuutusyhtiö ei löydä pian sulautumiskumppania, sulkeminen uhkaa, raportoi "Rheinische Post". Terveysalan ammattilaisten BKK: n tiedottaja oli sanonut sanomalehdelle, että valmistelut ennalta varautuvia operatiivisia lomautuksia varten ovat käynnissä syyskuusta.

Ennaltaehkäisevät irtisanomiset syyskuusta lähtien Jo viime vuonna keskusteltiin terveydenhuollon ammattilaisten merkittävistä taloudellisista vaikeuksista BKK: ssa. Ehdotettu fuusio Saksan työntekijöiden sairausvakuutuksen (DAK) kanssa näytti pelastuvan, mutta suunnitelmat räjähtivat juuri ennen sopimusta, ja BKK: n terveydenhuollon ammattilaisten taloudelliset ongelmat ovat pahentuneet siitä lähtien. Tänä vuonna tiedotusvälineissä on jo spekuloitu BKK: n mahdollisesta sulkemisesta terveydenhuollon ammattilaisille, jos sopivaa fuusiokumppania ei löydy. Tämä ei kuitenkaan ole toistaiseksi onnistunut, joten vakava sairausvakuutusyhtiö antaa nyt varotoimenpiteinä lomautukset syyskuussa, BKK: n tiedottaja kertoi Rheinische Postille. Päivälehden mukaan kaupungin BKK: n on kuuluttava noin 40 prosenttiin 240 työntekijästä. Mahdolliseen sulautumiseen on kuitenkin vielä toivoa, mikä voi johtaa siihen, että työntekijöitä irtisanotaan vähemmän kuin aikaisemmin suunniteltiin.

Terveydenhoitoalan BKK: fuusiokumppaneita haluttiin Koska jäsenten jatkuvat menettämiset ja terveydenhuollon ammattilaisten BKK: n valtavat taloudelliset vaikeudet johtuvat, liittovaltion vakuutustoimisto (BVA) on pyytänyt yrityksen sairausvakuutusrahastoa hakemaan fuusiokumppania nopeasti muiden rakenneuudistustoimenpiteiden välttämiseksi tai jopa sairausvakuutusrahaston sulkemiseksi. ”Financial Times Deutschland” kertoi jo toukokuusta BKK: n terveydenhuoltoalan neuvoa-antavan toimikunnan kirjeelle muiden yrityksen sairausvakuutusrahastojen hallitukselle, joka osoittaa, että terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu BKK etsii kiireellisesti mahdollisia sulautumiskumppaneita muiden yrityksen sairausvakuutusrahastojen joukkoon lähestyvän maksukyvyttömyyden estämiseksi. . Toistaiseksi mikään muu sairausvakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole löytänyt sulautumaa, ja ottaen huomioon taloudelliset rasitteet, jotka aiheutuvat BKK: n haltuunotosta terveydenhuollon ammattilaisille, vastahakoisuus näyttää täysin ymmärrettävältä. Terveydenhoitoalan BKK: n tiedottaja Ulrich Rosendahl kertoi kuitenkin myös Financial Times Deutschlandille, että muiden yritysten sairausvakuutusyhtiöiden haltuunotto olisi huomattavasti halvempaa kuin BKK: n mahdollinen maksukyvyttömyys terveydenhuollon ammateissa.

Jäsenyyden menetys aiheuttaa sairausvakuutusyhtiölle taloudellisia vaikeuksia. Terveydenhuollon ammattilaisten BKK: n taloudelliset ongelmat ovat pahentuneet vuodesta 2010 lähinnä jäsenten jatkuvan menettämisen vuoksi. Sairausvakuutusyhtiö menetti yli puolet vakuutetuista jäsenistään viime vuonna, ja tällä hetkellä sillä on vain noin 85 000 jäsentä, kun taas ruuhka-aikoina BKK: ssa oli vakuutettu noin 600 000 ihmistä terveydenhuollon ammateista. Terveydenhuollon ammattilaisten BKK ei kuitenkaan vaikeuksistaan ​​ole missään tapauksessa yksittäinen tapaus, kuten Kaupungin BKK: n äskettäinen konkurssi on osoittanut huolestuttavalla tavalla. Aiempien terveydenhuoltouudistusten seurauksena lakisääteisten sairausvakuuttajien keskinäinen sekä lakisääteisten ja yksityisten sairausvakuutusyhtiöiden välinen kilpailupaine on lisääntynyt huomattavasti, mikä tarkoittaa, että joillakin lakisääteisillä vakuutusyhtiöillä on huomattavia vaikeuksia. Lisäksi tapahtuu väestörakenteen muutos, jonka seurauksena kustannukset nousevat tasaisesti palvelualueella, koska ikääntyvässä yhteiskunnassa myös hoitokustannukset potilaalle kasvavat jatkuvasti.

Lakisääteisen sairausvakuutuksen taloudelliset vaikeudet eivät ole yksittäisiä tapauksia Toisin kuin yksityisessä sairausvakuutuksessa (PKV), lakisääteisen sairausvakuutuksen (GKV) maksuja ei mukauteta vakuutetun ikään tai terveydentilaan, vaan ne perustuvat yksinomaan tuloihin. Tällä lähestymistavalla, joka on pohjimmiltaan positiivinen solidaarisuuteen perustuvan terveysjärjestelmän kannalta, voi olla huomattavia haittoja etenkin kilpailussa yksityisten sairausvakuutusyhtiöiden kanssa, jos nuoret, terveet, hyvin ansaitsevat vakuutetut yleensä jättävät GKV-järjestelmän yksityisen sairausvakuutuksen suuntaan ja pääasiassa vanhoja, terveydenhuollon heikentyneitä, vähemmän ansaitsevat jäsenet jäävät jäljelle. Tämä voi pahentaa asianomaisen lakisääteisen sairausvakuutusyhtiön kustannustilannetta siten, että huomattavat taloudelliset vaikeudet vaikuttavat väistämättömiltä. Jos jäsenyyden menetys jatkuu, henkilöstöalalla ilmenee lisäongelmia, koska sitä ei yleensä voida vähentää suhteellisen nopeasti. Viime kädessä syntyvät vaikeudet voivat kärjistyä niin pitkälle, että konkurssi on prosessin lopussa, kuten City BKK: n tapauksessa. (Fp)

Lue BKK: n terveydenhuollon ammateista:
BKK terveydenhuollon ammatteihin: fuusio tai konkurssi?
Terveydenhuollon ammattilaisten BKK on konkurssin edessä
Jäsenyyden menetys sairausvakuutuksessa

Kuva: Claudia Hautumm / pixelio.de

Tekijä ja lähde


Video: Sushi Omakase in Bangkok - TUNA BELLY Japanese Food at Umi Gaysorn in Thailand! (Marraskuu 2020).