Uutiset

Hartz IV: Velkahelpotukset yksityisesti vakuutetuille

Hartz IV: Velkahelpotukset yksityisesti vakuutetuille

Terveysministeriö sopii yksityisten sairausvakuutusyhtiöiden liiton kanssa Hartz IV -tuensaajien velkahelpotuksista

Hartz IV -etujen tilaajat vähennetään yksityisten sairausvakuutusyhtiöiden vakuutusmaksuvelat. Liittovaltion terveysministeriö lupasi vastineeksi siirtää maksut tulevaisuudessa suoraan palveluntarjoajilta (työkeskuksilta). Yksityisten sairausvakuutuskassojen liiton ja terveysministeriön johtajat olivat sopineet tästä tänään.

Monet entiset itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka joutuivat esimerkiksi Hartz IV -loukkuun liikeidean epäonnistumisen takia, kuuluvat yksityisen sairausvakuutuksen piiriin avun tarpeesta huolimatta. Koska polku lakisääteiseen sairausvakuutukseen evätään myös, jos vakuutettu tulee työttömäksi. Aikaisemmin työpaikat maksoivat vain osan lakisääteisistä sairausvakuutusyhtiöistä. Yksityisen sairausvakuutuksen perustariffit ovat yleensä kaksi kertaa kalliimpia. Vahingon kärsineillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin maksaa vakuutusmaksut työttömyyskorvauksen II vakiokoroista. Koska tämä tuskin riittää toimeentuloon, monet ovat velkaa molemmille korville. Aikaisemmin työpaikat maksoivat vain osittain 131 euroa kuukaudessa. Työttömien yksityisvakuutettujen oli maksettava jäljellä oleva 150 euroa normaalikorosta.

Velkojen peruuttaminen yksityisillä sairausvakuutusyhtiöillä
Tagesspiegel-sanomalehden tietojen mukaan Hartz IV -edustajat vapautetaan velasta yksityiselle sairausvakuutukselle (PKV). Jatkossa työvoimakeskukset siirtävät maksuvelvollisen kuukausimaksut. Tällainen sopimus tehtiin liittovaltion terveysministeriön ja yksityisen sairausvakuutuksen kattojärjestön välisen tapaamisen jälkeen. Toimenpiteen sanotaan estävän velallista käyttämästä rahaa muualla sairausvakuutuksen sijasta. Liittohallituksen lakimuutokset on tarkoitus hyväksyä elokuun loppuun mennessä.

Saastuneet alueet mustanpunaisen koalition ajoista
Oikeudellinen aukko oli edelleen olemassa mustanpunaisen koalition ajoista. Tuolloin koalitit eivät pystyneet sopimaan yhtenäisestä terveydenhuollon uudistuksesta. Kysymys oli avata takaovi lakisääteiseen sairausvakuutukseen työttömille yksityisille vakuutuksenantajille. Lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden kattojärjestö oli kuitenkin erittäin kriittinen tässä suhteessa. Tämä tarkoittaa, että sairausvakuutusyhtiöiden olisi otettava vakuutetut haltuunsa aina, kun he hakevat Hartz-etuuksia. Toisaalta yksityiset vakuutusyhtiöt kieltäytyivät minimoimasta työttömien maksuosuuksia siltä osin kuin tämä vastaa lakisääteistä vähimmäismaksua. Joka tapauksessa peittokuilua ei olisi enää ollut. Joten väittely lykättiin asianomaisiin, joille kertyi useita miljoonia euroja velkaa.

Liittovaltion sosiaalituomioistuin lopetti laittoman käytännön
Vuoden 2011 alussa liittovaltion sosiaalituomioistuin lopetti tämän käytännön. Useat uhrit olivat tehneet valituksia sosiaalituomioistuimissa, kukin tuomari. Liittovaltion sosiaalituomioistuin päätti lopulta, että PKV: n maksut on palautettava kokonaisuudessaan peruskorolla. Perustariffit perustuvat lakisääteisten terveysvakuuttajien tarjoamiin etuihin, ja niistä päätettiin tuolloin terveysuudistuksen yhteydessä. Tuomarit jättivät kuitenkin auki, mitä vanhojen velkojen pitäisi tapahtua. Vain ne, jotka saivat laaja-alaista tietoa työttömyyslehdistä, kuten ”gegen-hartz.de” ja vastustivat osittaista korvausta, saivat takautuvat maksut. Kaikki muut lähtivät tyhjin käsin ja joutuivat joutumaan jopa käsittelemään ylimääräisiä velallisia.

Tällä sopimuksella "asianomaisten kunnioittamaton tila päättyi", sanotaan terveysministeriön äskettäisessä ilmoituksessa. Myös yksityiset vakuuttajat olivat alun perin tyytyväisiä. Siellä he olivat ilmoittaneet, että "yksittäiset jäsenyritykset luopuvat vapaaehtoisesti vaatimuksistaan". Jos siirryt sitten takaisin työsuhteeseen tai yrität uutta itsenäistä ammatinharjoittamista, et enää kohtaa velkavuorta, jota tuskin pystyt hallitsemaan. PKV: n mukaan tämä uusi asetus koskee tällä hetkellä noin 8500 sairausvakuutettua. Yksityisten rahastojen liitto oli jo ilmoittanut mahdollisesta velanhuojennuksesta etukäteen, jos liittohallitus korjaa käynnissä olevan katevajeen ja siirtää vakuutusmaksut suoraan vakuutuksenantajille.

Vasemmistot arvostelevat sopimusta epäoikeudenmukaisena

Kritiikki tuli vasemmalta. Tämä kuvaili sopimusta "laiskaksi kompromissiksi". Loppujen lopuksi yksityisesti vakuutettujen Hartz IV -edustajien on "maksettava politiikan virheistä". "Nämä perusteettomat taakat on korvattava takautuvasti kaikille yksityisesti vakuutetuille Hartz IV -edustajille", sanoi Martina Bunge terveyskomiteasta. "Sovitut velkahelpotukset yksityishenkilöiden vakuutuksista ei ole ratkaisu, vaan pilkkaus ja pilkkaus niille, jotka ovat jotenkin maksaneet maksut. ja voi olla nyt velkaa ystäville tai sukulaisille. "

Sairausvakuutusyhtiöt nostavat kanteen?
Koska tästä lähtien yksityisesti vakuutetut saavat täyden korvauksen valtiolta, lakisääteiset sairausvakuutusyhtiöt vaativat myös korvausta täysimääräisesti. Koska sairausvakuuttajat veloittavat rajoitetun vakuutusmaksun vain heti, kun joku saa etuuksia SGB II: n nojalla. Tästä suunnasta koalitio voi kohdata oikeustoimia. (Sb)

Lue Hartz IV: stä:
Hartz IV: Sairausvakuutusyhtiöiden on tarkistettava yhden euron työpaikat
Hartz IV: Velka sairausvakuutuksen kautta
Vapautus lisämaksuista Hartz IV: llä
Hartz-IV-lisävaatimusten poistamisen seuraukset
Liittovaltion virasto jättää huomiotta PKV-tuomion asiassa Hartz IV

Kuva: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de

Tekijä ja lähdeVideo: Abkehr von Hartz-IV? Live vom SPD-Parteitag (Joulukuu 2020).