Uutiset

Kansalaisten vakuutukset voisivat alentaa rahaosuuksia

Kansalaisten vakuutukset voisivat alentaa rahaosuuksia

Tutkimus: Kansalaisvakuutus voisi alentaa pienten ja keskituloisten vakuutusmaksuja

Tieteellisen tutkimuksen mukaan yhteisvastuulliset kansalaisvakuutukset voisivat minimoida lakisääteisen sairausvakuutuksen säännöllisen vakuutusmaksun 10,5 prosenttiin. Edellytyksenä olisi, että yksityinen sairausvakuutus lakkaa olemasta voimassa ja että jokaisella on lakisääteinen sairausvakuutus riippumatta tuloasemastaan.

Lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden vakuutusten on maksettava tulevaisuudessa korkeammat vakuutusmaksut. Viimeisimmästä vakuutusmaksun korotuksesta 15,5 prosenttiin asti työnantajan osuus on jäädytetty. Tämä tarkoittaa, että työntekijä maksaa kaikki mahdolliset palkkioiden korotukset. Terveydenhuoltouudistuksen aikana musta ja keltainen koalitio antoi lisämaksujen suunnittelun ja keräämisen sairausvakuutusyhtiöiden käsiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sairausvakuuttajat itse päättävät ylimääräisten kiinteämääräisten vakuutusmaksujen keräämisestä ja korottamisesta, elleivät he enää voi tehdä sairauskassan määrärahoja. On kiistatonta, että maksuosuudet kasvavat tasaisesti muutamassa vuodessa yhteiskunnan väestörakenteen muutoksen vuoksi. Myös yksityiset potilaat ovat jo vuosien ajan maksaneet tasaisesti vakuutusmaksuja.

Tutkimus kansalaisten vakuutuksista terveydenhuollossa
Vasemmisto on nyt julkaissut mielenkiintoisen tutkimuksen "Kansalaisten vakuutukset terveydenhoidossa ja pitkäaikaishoidossa", jossa ehdotetaan yhtenäisen sairausvakuutuksen käyttöönottoa. Johdanto voisi alentaa säännöllisen maksuosuuden kolmanneksella 10,5 prosenttiin. Tätä varten kaikkien kansalaisten olisi oltava vakuutettuina sairausvakuutuksessa tuloistaan ​​ja asemastaan ​​riippumatta. Koska rahoittajien määrä kasvaa huomattavasti, maksuosuutta voitaisiin vähentää. Lisäksi kaikki ylimääräiset maksut, lisämaksut lääkkeistä, terveyspalveluista ja käytännön palkkiot poistettaisiin. Tutkimuksen tulosten mukaan osuus pysyisi vakaana ainakin vuoteen 2020 asti, vaikka klinikan ja lääkärin palkkiot kasvavat suhteellisessa suhteessa ja koko yhteiskunnan ikääntymisprosessi jatkuu. Tällaisen toteutuksen myötä pitkäaikaishoidon vakuutus voi laskea nykyisestä 1,95 prosentista 1,6 prosenttiin huolimatta hoitosektorin kasvavista meno- ja suorituskykyvaatimuksista. Kansalaisten vakuutuksen yhteydessä asiantuntijat arvioivat, että tämä voitaisiin pitää myös pitkällä aikavälillä alle 2,0 prosenttia. Myös tällä mallilla kaikkien kansalaisten olisi maksettava sairausvakuutuskassaan tuloistaan ​​riippuen.

Yksityisen sairausvakuutuksen laajamittainen poistaminen Tutkimuksen pääaihe on yksityisen sairausvakuutuksen laaja poistaminen. Hyvä 10 prosenttia Saksan kansalaisista on tällä hetkellä yksityisesti vakuutettuja. 10 prosenttia yksityisesti vakuutetuista on ennen kaikkea korkean palkansaajan työntekijöillä, joilla on keskimääräistä korkeammat palkat. Mallin mukaan yksityinen sairausvakuutus rajoittuisi vain lisävakuutuksiin. Normaalin tulotarkastuksen sijasta kaikkien vakuutettujen tulee sisällyttää laskelmiin myös sijoitustulot ja vuokratuotot kokonaisuudessaan. Tähän mennessä maksuosuuksien arviointi on ollut rajallista, koska lakisääteisen sairausvakuutuksen laskentaprosentti 15,5 prosenttia koskee tällä hetkellä vain vakuutusmaksun rajaa, joka on 3712,50 euroa. Vastaavasti kaikki tämän ylittävät tulot otetaan myös huomioon laskelmassa. Tällaisen alhaisen vakuutusmaksun avulla ei-palkkakustannukset pienenisivät automaattisesti, koska myös yhtä lailla rahoitetut vakuutusmaksut pienenisivät.

Toinen siirtymäkauden malli Toisessa laskentamallissa tätä laskentakokoa ei poistettu kokonaan, vaan se nousi ensimmäisessä vaiheessa vain 5500 euroon. Tällä laskentavaihtoehdolla vakuutusmaksuprosentti voi laskea ainakin 11,7 prosenttiin ja pitkäaikaishoidon vakuutuksen osuus 1,8 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Matala- ja keskitulojen helpottaminen korkean ansaitsijan kustannuksella. Malli lievittää ennen kaikkea matalat ja keskitulot, koska sairausvakuutuksen rahoitus jakautuu uudelleen ylhäältä alas. Esimerkiksi jokainen, joka ansaitsee 1500 euroa kuukaudessa, saa taloudellista tukea jopa 1251 euroon vuodessa. Tämä laskentatapa sisältää myös keskimääräiset lisämaksut (harjoittelupalkkiot, ylimääräiset lääkemaksut) ja lisämaksujen jättämisen. Jos ansaitset enemmän, säästät enemmän. Kun palkka on 2500 euroa kuukaudessa, sairausvakuutettu säästää jopa 2085 euroa vuodessa. Ainoastaan ​​5800 euron kuukausitulosta tulisi tutkimuksen mittasuhteiden mukaan maksaa suurempia vakuutusmaksuja kuin nykyään.

Alhaiset liitännäiskustannukset ja lisääntynyt ostovoima Koska liitännäiskustannukset ovat myös pienemmät ja ihmisillä on enemmän rahaa kulutustavaroihin ja ostoihin, tutkimus lisäisi ostovoimaa merkittävästi. Seurauksena olisi, että pysyvästi luodaan vähintään 500 000 uutta työpaikkaa. Matalampi työttömyysaste vähentäisi myös tulevaisuudessa sosiaalietuuksiin käytettäviä menoja.

Perustuslailliset huolet Kansalaisvakuutuksen käsitteellä on ollut jo kauan aikaa ja sitä kritisoivat ennen kaikkea yrityspiirit. Koska kriitikot näkevät koko terveydenhuoltojärjestelmän uudelleenjärjestelyn "ei voida panna nopeasti täytäntöön". Puhtaasti lailliselta kannalta yksityisiä vakuutettuja ei voitu laillisesti velvoittaa luopumaan kertyneistä eläkejärjestelyistään. Ainakin perustuslaillisesta näkökulmasta "hyötyjen suhde vastineeseen" olisi kohtuuttoman korkea, jos maksuosuudet poistettaisiin. Parhaat ansaitsijat, kuten Deutsche Bankin pomo Josef Ackermann, ansaitsevat runsaat 10 miljoonaa euroa vuodessa. Pankin pomo joutuisi sitten maksamaan noin miljoona euroa sairausvakuutuksesta osana kansalaisten vakuutuksia. Oikeudellisten asiantuntijoiden mukaan oikeusjuttu liittovaltion perustuslakituomioistuimessa saattaisi menestyä palvelun ja harkinnan suhteettomuuden vuoksi.

Vasemmisto puolustaa malliehdotusta Kriitikosta huolimatta vasemmiston johtaja Gregor Gysi puolustaa konseptia Frankfurter Rundschaussa (FR). Hänen mukaansa "rikasten suosimisen köyhien kustannuksella" on lopulta päädyttävä. Nyt oli aika "kääntää pyörä takaisin ja luoda lisää solidaarisuutta". Kaikkien tuloja saavien kansalaisten on maksettava samassa sairausvakuutuksessa. Vain oikeudenmukainen malli on peruslain mukainen, koska "ihmisten terveyttä suojellaan tasavertaisesti", Gysi sanoi. Koska yksityisesti vakuutetuilla henkilöillä on oikeus vanhuuseläkkeisiin, voitaisiin luoda siirtymämalli. Uusi liiketoiminta olisi lopetettava ja aiemmalle yksityiselle vakuutetulle voitaisiin tarjota äänioikeus. Ainoa ongelma: pitkät siirtymäkaudet. (Sb)

Jatka lukemista:
GKV ja PKV neuvottelevat kansalaisvakuutuksesta?
DGB esittelee pitkäaikaishoidon vakuutuksen konseptin
DGB: Yksityisen sairausvakuutuksen poistaminen
Korvaavat sairausvakuutusyhtiöt varoittavat vakuutettuja yksityisen sairausvakuutuksen muutoksesta

Kuva: Pino Madeo / pixelio.de

Tekijä ja lähde

Video: Rataosa (Marraskuu 2020).