Uutiset

Monilla yksityisesti vakuutetuilla ei ole parempia ansioita

Monilla yksityisesti vakuutetuilla ei ole parempia ansioita

Monien yksityisesti vakuutettujen tulot, jotka ovat pakollisen vakuutusrajan alapuolella

Yksityiset sairausvakuutusyhtiöt (PKV) eivät jatkuvasti kuulu ylemmän tulotason ryhmiin, kuten usein oletetaan. Suurin osa heidän tuloistaan ​​on jopa selvästi alle nykyisen pakollisen vakuutusrajan, kertoo yksityisen sairausvakuutuksen tiedeinstituutti (WIP).

"PKV-kollektiivin sosiaalis-taloudellista rakennetta analysoitiin liittovaltion tilastokeskuksen nykyisen tulo- ja kulutusnäytteen tietojen perusteella vuonna 2008", raportoi WIP. Asiantuntijat havaitsivat, että PKV: n jäsenet ovat "erittäin heterogeeninen ryhmä", joka ei missään nimessä sisällä vain korkean tulotason ryhmiä. Itse asiassa vuonna 2008 vain viidesosa yksityisesti vakuutetuista saavutti suunnitellun pakollisen tulorajan eli 4 012,50 euroa kuukaudessa, raportoi yksityisen sairausvakuutuksen tiedeinstituutti viimeisimmässä lehdistötiedotteessaan.

Puolet yksityisesti vakuutetuista on työttömiä WIP-tutkimuksen tulosten mukaan virkamiehet muodostavat suurimman ryhmän henkilöitä yksityisesti vakuutettujen joukossa. WIP: n mukaan heidän osuus koko PKV-kollektiivista on 25 prosenttia. Yhteensä 11 prosenttia yksityisesti vakuutetuista tulee työntekijäryhmästä, melkein 16 prosenttia on itsenäisiä ammatinharjoittajia. Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden mukaan ”vain puolet kaikista yksityisesti vakuutetuista on työllisiä.” Myös vain 20 prosenttia PKV: n jäsenistä sai tuloja, jotka ylittivät pakollisen vakuutusrajan, mikä on tosiasiallisesti pääsyvaatimus (lukuun ottamatta itsenäisiä ammatinharjoittajia, virkamiehiä ja freelancereita) yksityiselle sairausvakuutukselle. Siksi on hylätty laajalle levinnyt ennakko, jonka mukaan pääasiassa korkean tulotason ihmiset on vakuutettu yksityisellä sairausvakuutuksella. Mutta herää kysymys, miksi niin monet ihmiset ovat yksityisesti vakuutettuja noudattamatta pakollisen vakuutuksen rajaa.

Yksityishenkilöiden vakuutettujen henkilöiden heterogeeninen ryhmä Tutkimus yksityisen sairausvakuutuskollektiivin sosioekonomisista rakenteista osoittaa myös, että yksityisesti vakuutetuilla henkilöillä on ”kaikki koulun ja koulutuksen pätevyys”, raportoi WIP. Lisäksi suhteellisen suuri joukko yksityisiä sairausvakuutusjäseniä oli naimisissa, mikä "tarkasteltuna yhdessä yksityisesti vakuutettujen lasten määrän lisääntymisen kanssa tekee selväksi, että yksityisillä sairausvakuutuksilla ei ole vain yksinhuoltajat ilman lapsia", instituutti ilmoitti. WIP-asiantuntijoiden mukaan "PKV tarjoaa sairausvakuutusturvaa erilaisille sosiaaliryhmille ja eri tulotason ihmisille, lapsiperheille sekä opiskelijoille tai eläkeläisille".

Ongelmia ei nimetä Itse asiassa tutkimus osoittaa vakuutettujen ryhmän rakenteet, mutta siinä ei nimetä olemassa olevia ongelmia, joista keskustellaan tällä hetkellä muualla. Loppujen lopuksi vakuutusmaksujen massiivinen nousu ja myös yksityisten vakuutettujen etuusvaatimuksissa olevat aukot tulivat lisääntyneen julkisen kritiikin alla. WIP: n tämänhetkinen tulos viittaa nyt siihen, että PKV: n jäsenten heterogeeninen koostumus voisi myös olla osa ongelmaa. Koska työttömiä ja pienituloisia PKV: n jäseniä ei tuskin voida pyytää kattamaan kustannuksia, joten heidät majoitetaan yleensä halvempaan hintaan, jonka etuudet ovat pienemmät. Niin kutsuttu perushinta on tällä hetkellä alin raja. Tuloksena on lisääntynyt kritiikki yksityisen sairausvakuutuksen palveluiden laajuudelle, mutta kustannuskattava laskelma, kuten yksityisen sairausvakuutuksen ennakkoedellytys, sallii väistämättä vain pienemmän palvelutarjonnan halvemmissa tariffeissa. Vakuutetun heterogeenisyys heikentää yksityisen sairausvakuutuksen mainetta.

Jatka lukemista:
PKV: n ja GKV: n yhdistäminen vaaditaan
PKV-tariffeissa on suuria eroja suorituskyvyssä
AOK-tutkimus: palkkioiden korotus 2700 euroa
PKV: n kritiikki kasvaa
Lopetettu malli yksityinen sairausvakuutus (PKV)
PKV: n kustannusloukku: Kuinka kärsivät ihmiset voivat puolustaa itseään
PKV: Vain muille kuin maksajille maksettava ensiapu
Sairausvakuutusyhtiöt: Maksamatta jättäjät aiheuttavat tappioita

Tekijä ja lähde


Video: Wehrmacht Saksan sotakone E02 (Joulukuu 2020).