Uutiset

Kätilöiden ja sairausvakuutusyhtiöiden väliset riidat

Kätilöiden ja sairausvakuutusyhtiöiden väliset riidat

Terveysministeri vaatii kompromissia sairausvakuuttajien ja kätilöiden välillä

Kätilöt ovat kuukausia kiistelleet lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden kanssa asianmukaisesta palkkiosta palveluistaan. Jos merkittävää lisäystä ei tapahdu, kätilöyhdistykset ovat varoittaneet, että freelance-synnytyslääkärien ammatti päättyy, koska ammatillisen vastuuvakuutuksen osuus on erittäin suuri.

Lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden keskusjärjestölle tämä on liioiteltu kuvaus, varsinkin kun kätilöille tarjottiin jo täydellinen korvaus ammatillisen vastuun lisääntymisestä neuvotteluissa. Ennen tämän päivän uutta neuvottelukierrosta liittovaltion terveysministeri Daniel Bahr (FDP) pyysi konfliktin osapuolia lopulta löytämään kompromissin. Päivän kuluessa nähdään, voidaanko kuukausien ajan jatkunut riita synnytyslääkärien palkkojen korotuksesta ja ammatillisesta vastuuvakuutuksesta maksettavaksi.

Osallistuminen kätilön ammatilliseen vastuuseen liian suuri Kätilöiden ammatillisen vastuuvakuutuksen maksut ovat nousseet tasaisesti viime vuosina. Saksan kätilöliiton (DHV) mukaan monet kätilöt olivat jo luopuneet ammattinsa ydinalueesta - synnytyslääkäristä - vuonna 2010, jolloin synnytyslääkäreiden vakuutusmaksut korotettiin 2 370 eurosta 3 689 euroon. DHV: n mukaan ammatillisen vastuun lisäysmaksujen korotus 4 200 euroon, joka on suunniteltu heinäkuusta, lisäisi tätä trendiä entisestään. Kätilöt ovat olleet epäonnistuneita vuosia vakuutuskustannusten voimakkaan kasvun vuoksi. Sillä välin sairausvakuutuskassojen ja kätilöiden välinen rintama on kokenut siinä määrin, että sopusointu tuskin on mahdollista tämän päivän neuvottelukierroksella. Liittovaltion terveysministeri on siksi jälleen kerran selvästi korostanut, että lopulta on löydettävä kompromissi.

Liittovaltion terveysministeri vaatii kompromissia Syddeutsche Zeitung -haastattelussa terveysministeri viittasi epäsuorasti liittokanslerin lausuntoihin, jotka vakuuttivat kätilöt heidän tuestaan. "Valtakunnallinen kätilöpalvelujen tarjonta ei ole vain minulle tärkeää", sanoi Bahr. Hänen mukaansa liittohallitus on jo "ottanut huomioon monet kätilöiden esittämät vaatimukset", joten nyt "sairausvakuuttajien ja kätilöiden on saatettava neuvotteluprosessi loppuun." Esimerkiksi liittohallitus varmisti, että kustannukset kasvavat ovat nimenomaisesti osa ammatillista vastuuta koskevia neuvotteluja, Bahr selitti. Kaiken kaikkiaan terveysministerin mukaan "kaikki ehdot luotiin" niin, että "oikeudenmukaiset neuvottelut voivat käydä." Se, todetaanko hänen vetoomuksensa kompromissin löytämiseen, on toistaiseksi avoin.

Kätilöiden ja sairausvakuuttajien välisen riidan kärjistyminen Kätilöiden ja sairausvakuuttajien välinen riita on ensisijaisesti maksujen korottamista ja synnytyslääkäreiden ammatillisen vastuun suurien korotusten korvaamista. Pöydässä on sairausvakuutusyhtiöiden tarjous, joka sisältää GKV-kattoyhdistyksen mukaan täyden korvauksen synnytyslääkäreiden ammatillisen vastuuvakuutuksen vakuutusmaksujen kasvusta ja joka on lisäksi 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kätilöliittojen mielestä tämä tarjous ei kuitenkaan ole riittävä, vaan ne vaativat yhteensä neljä miljoonaa euroa. Konfliktin osapuolet eivät pystyneet sopimaan eräänlaisesta liittovaltion terveysministerin aloittamasta sovittelusta. Sen sijaan riita tiivistyi ja GKV-kattoyhdistyksen mukaan kätilöyhdistykset eivät lopulta olleet edes reagoineet sairausvakuutusyhtiöiden ehdottamiin päivämääriin. Kätilöliittojen mukaan tämä kieltäytyminen johtui GKV-kattojärjestön luottamuksen loukkauksista. Koska tämä oli välittänyt luottamuksellisia tietoja ja kuullut mielivaltaisesti Saksan kotiseudun synnytysliittoa (DFH), vaikka tämä ei ollut ammattiyhdistys, vaan asiantuntijayhdistys, jonka jäsenten lukumäärä oli kaksinumeroinen. Kotihoidollisen ammattiliiton ammattiyhdistys ei ollut "aikaisemmin merkityksellinen ammattipolitiikan kannalta", eikä se ole edelleenkään ajankohtainen, sanotaan Saksan kätilöliiton, Saksassa toimivien freelance-kätilöiden liittovaltion nykyisen lehdistötiedotteen ja synnytyssuuntien verkoston mukaan. "Pyydämme siksi lakisääteisten sairausvakuutusrahastojen kansallista liittoa luopumaan näistä taktisista peleistä ja toivomme suuresti, että sairausvakuutusyhtiöt eivät käytä väärin DFH: ta mennäkseen oman ammattiryhmänsä ympärille", kätilöyhdistykset kirjoittavat avoimessa kirjeessä.

Kätilöiden ammatillisen vastuun vaadittava kestävä rahoitusmalli Kätilöyhdistykset ovat lehdistötiedotteessaan myös voimakkaasti ristiriidassa väitteen kanssa, jonka mukaan sairausvakuutusyhtiöt olisivat olleet valmiita korvaamaan ammatillisen vastuun lisäykset vakuutusmaksuista. ”Jos GKV: n tarjous lisätä vastuuta olisi kompensoinut kustannukset, olisimme hyväksyneet tämän. Mutta todellisuudessa näin ei ole tarkalleen ottaen, "yhdistykset totesivat. Lakisääteisten sairausvakuuttajien suosima laskenta- ja palkkausmalli ei estä kätilöitä luopumasta työstään. GKV-sateenvarjoyhdistykselle toimitettiin siksi toistuvasti erilainen kätilöpalkkioiden laskentamenetelmä, "joka ei maksa kokonaisuudessaan, mutta voisi estää kätilön kuoleman", sanoo kätilöyhdistykset. Tähän mennessä sairausvakuutusyhtiöt "eivät kuitenkaan olleet suostuneet tähän kestävään vastuumääräysten rahoittamismalliin".

Seuraava askel kätilöiden ja sairausvakuutusyhtiöiden välimiesmenettelyssä Jos tämänpäiväisissä neuvotteluissa ei päästä kompromissiin, seuraava askel on välimiesmenettely, jossa entinen oikeusministeri Herta Däubler-Gmelin (SPD) on tarkoitettu välimieheksi. Kätilöyhdistykset olivat erittäin kiinnostuneita "tämän kiireellisen asian saattamisesta välimieslautakunnan päätettäväksi." Liittovaltion terveysministeri toivoo kuitenkin, että tämän päivän neuvotteluissa saadaan aikaan sopimus ja välimiesmenettely voidaan siten välttää. "Odotan nyt sairausvakuutusyhtiöiden ja kätilöiden tekevän lopputuloksen", sanoi liittovaltion terveysministerin kiireellinen vaatimus. (Fp)

Jatka lukemista:
Kätilöt ilman synnytystoimintaa tulevaisuudessa?
Kätilöiden olemassaolo on uhattuna
Syntyminen kätilöiden kalliina harrastuksena
Kätilön ammatti on uhattuna
Kätilöt jatkoivat lakkoa neljä päivää
Sesarean syntyvyys saavuttaa ennätyskorkeuden
Kätilöt jatkoivat lakkoa neljä päivää
Varoitus kätilöiden puutteesta

Kuva: Hartmut91016351a2cc0b08c03>

Tekijä ja lähde

Video: Kätilöt kertovat mielipiteensä hallituksen leikkauksista (Marraskuu 2020).