Uutiset

Kätilöiden ja sairausvakuuttajien välinen osittainen sopimus

Kätilöiden ja sairausvakuuttajien välinen osittainen sopimus

Kätilöiden palkkioita koskeva riita ei päättynyt

Kätilöiden ja lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden (GKV) välisissä riita-asioissa vastaavat kätilöyhdistykset ja GKV-sateenvarjoyhdistykset pääsivät osittaiseen sopimukseen maanantaina käydyllä neuvottelukierroksella. Sairausvakuutusyhtiöt kattavat täysin freelance-synnytyslääkäreiden tulevat palkkionkorotukset. Kätilöiden tuleva palkka on kuitenkin edelleen kiistanalainen.

Vaikka huomattava ristiriita sairausvakuutusten ja kätilöiden välillä voitaisiin eliminoida olettaen, että palkkionkorotukset nousevat esiin, kätilömaksujen asianmukaisesta määrästä on edelleen erimielisyyksiä. Välimiespaneelin olisi nyt laadittava kompromissi osana välimiesmenettelyä. Toistaiseksi ammatillisen vastuun korotuksen korvausmaksut "vain nykyisen tilanteen palauttaminen ennen palkkionkorotusta" oli saatu aikaan, kätilöyhdistykset korostivat jatkaneuvottelujen tarvetta. Koska nykyisellä osittaisella sopimuksella "kätilöiden täysin epätyydyttävästä palkkatilanteesta" ei ole tullut mitään muutosta, sanotaan Saksan kätilöliiton, Saksassa toimivien freelance-kätilöiden liiton ja synnytyksen keskuksen yhteisessä lehdistötiedotteessa esitetyn lausunnon mukaan.

Kallisten synnytyslääkärien ammatillinen vastuu kuukausia kätilöt ja sairausvakuuttajat ovat keskustelleet tulevasta palkkatilanteesta. Ammatillisen vastuun maksuosuuden huomattavan kasvun vuoksi kätilöyhdistykset näkivät synnytyslääkärien ammatin kokonaan vaarassa. Vuonna 2010 kätilön ammatillisen vastuuvakuutuksen maksut olivat nousseet jo 2 370 eurosta 3 689 euroon. Lisämaksu on korotettu edelleen 1. heinäkuuta 2012 lähtien, ja synnytyslääkärien on nyt maksettava vaikuttava 4200 euroa ammatillisesta vastuusta. Taakka, joka Saksan kätilöliiton mukaan saa monet lopettamaan kätilön ydinalueen, synnytys. Vastaavat korvaukset uusituista vakuutusmaksujen korotuksista olivat yksi kätilöjärjestöjen keskeisistä vaatimuksista nykyisissä neuvotteluissa.

Korvaukset korvauksista ammatillisen vastuun lisäyksestä Palkkioiden huomattavan korotuksen korvausten osalta kätilöyhdistykset ja lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden kattojärjestö pystyivät saavuttamaan ainakin osittaisen sopimuksen maanantaina käydyllä neuvottelukierroksella. "GKV: n pääyhdistys ja kolme asiaankuuluvaa kätilöliittoa sopivat osittain äidinkäsitysten synnytyskorkojen korotuksista 1.7.2007 alkaen", "samana päivänä voimaan tulleen uuden ammatillisen vastuun lisäkorotuksen määränä", kertoi. Kätilöyhdistykset. Tämä tarkoittaa, että sairausvakuutusyhtiöt vastaavat vakuutusmaksun korotuksesta kokonaan.

Sairausvakuuttajat maksavat kätilöille 1,7 miljoonaa euroa enemmän. Lakisääteisten sairausvakuuttajien kattojärjestö vahvisti myös tiistaina Berliinissä, että molempien osapuolten edustajat olivat alun perin sopineet korvauksista. Lakisääteisten sairausvakuutusrahastojen kansallisen liiton viimeisimmän ilmoituksen mukaan sopimuksella tarkoitetaan erityisesti "esimerkiksi sitä, että kätilö saa ylimääräisen 25,60 euron jokaisesta hoitamastaan ​​synnyinkodissa tai saa 78 euroa enemmän kotisyntymästä." Sairausvakuutusyhtiöt lisäävät heidän omaansa Maksut "kätilötyöntekijöille noin 1,7 miljoonalla eurolla vuodessa", jatkaa GKV: n pääyhdistys. Myös freelance-kätilöt, jotka eivät työskentele synnytyslääkärissä, olisi otettava huomioon, koska heidän ammatillisen vastuuvakuutuksensa maksut ovat myös hieman nousseet.

Kätilöt hylkäävät sairausvakuuttajien tarjouksen palkkioista. Konfliktin osapuolet eivät kyenneet pääsemään sopimukseen kätilön palkkaneuvotteluista. GKV-sateenvarjoyhdistyksen mukaan se tarjosi äskettäin "yli kymmenen prosentin korotusta", mutta kätilöyhdistykset eivät halunneet osallistua asiaan. Kätilön etuuksien korvaus on tällä hetkellä ”niin alhainen, ettei kumpikaan viidestä eikä kymmenestä prosenttista ole todellista tulonparannusta”, sanoo kätilöyhdistykset. Heidän vaatimuksensa on edelleen palkkojen korotus 30 prosentilla ", ottaen erityisesti huomioon kätilöiden heikon tulotilanteen vahvistaminen IGES-raportissa", sanoivat yhdistykset. Lisäksi Saksan kätilöliiton freelance-neuvoa-antavan jäsenen jäsen Katharina Jeschke kertoi uutistoimistolle "dapd", että GKV-ehdotuksen ylimääräiset varat oli jaettu epätasaisesti ja monet kätilöt olisivat joutuneet epäedulliseen asemaan.

Välimiespaneelin olisi päätettävä asianmukaisista kätilön palkkioista
Seuraavaksi kätilöyhdistykset haluavat ottaa mukaan välimieslautakunnan ja toivovat, että siellä voidaan saavuttaa tarjottua kymmenen prosenttia parempi tulos. Lakimiehet valmistelevat parhaillaan välimieslautakunnalle toimitettavia asiakirjoja, Katharina Jeschke selitti. Hakemuksen jättämisen jälkeen on kolmen kuukauden määräaika, jota ennen välimieslautakunta ei kokoontu. Myöhemmin tulosta voidaan odottaa syksyllä. Sosiaalikoodi mahdollistaa välimieslautakunnan koollekutsumisen, jos neuvottelukumppanit eivät pääse sopimukseen. Jatkuvasta konfliktista huolimatta poliitikot suhtautuivat myönteisesti nykyiseen osittaiseen sopimukseen. Saarlandin terveysministeri ja nykyinen terveysministerien konferenssin puheenjohtaja Andreas Storm (CDU) kertoivat uutistoimistolle "dapd", että "kätilöt ja synnytysavustajat antavat merkittävän panoksen raskaana olevien, synnyttäneiden ja äskettäin synnyttäneiden naisten hoitoon" ja korvauksilla ammatillisen vastuun lisäämisestä tärkeä askel synnytyslääkäreiden tukemiseksi on otettu. (fp)

Jatka lukemista:
Kätilöiden ja sairausvakuutusyhtiöiden väliset riidat
Kätilöt ilman synnytystoimintaa tulevaisuudessa?
Kätilöiden olemassaolo on uhattuna
Syntyminen kätilöiden kalliina harrastuksena
Kätilön ammatti on uhattuna
Kätilöt jatkoivat lakkoa neljä päivää
Sesarean syntyvyys saavuttaa ennätyskorkeuden
Kätilöt jatkoivat lakkoon neljä päivää

Tekijä ja lähde


Video: Turmion Kätilöt - Suolainen Kapteeni (Joulukuu 2020).