Uutiset

Harvemmat ja harvemmat saksalaiset elävät terveinä

Harvemmat ja harvemmat saksalaiset elävät terveinä

Vain kymmenellä prosentilla saksalaisista on terveelliset elämäntavat

Suurin osa saksalaisista elää epäterveellisesti, etenkin nuoressa ja keski-iässä, tämänhetkisen DKV-raportin "Kuinka terveellinen Saksa asuu?" Keskeisen viestin mukaan. Kölnin Saksan urheiluyliopiston terveyskeskuksen asiantuntijat suorittivat Saksan sairausvakuutuksen (DKV) puolesta tutkimuksen väestön terveyskäyttäytymisestä.

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan vain joka kymmenes saksalainen on vakuuttunut elävänsä monipuolisen terveellisen elämäntavan. Monet vastaajista näkivät henkilökohtaiset puutteensa etenkin ruokavalion, liikuntakäyttäytymisen ja stressin kanssa. Myös päivittäiset istumisajat olivat hälyttävän korkeat etenkin nuorempien vastaajien keskuudessa. Yksi syistä riittämättömään fyysiseen toimintaan voidaan mainita tietokoneen edessä oleva vapaa-aika tai harrastukset sosiaalisissa verkostoissa. Liikunnan puute oli kuitenkin huomattavasti heikompi ikääntyneiden vastaajien keskuudessa. Kaiken kaikkiaan he pitivät elämäntapaansa huomattavasti terveellisemmänä.

Yli 3000 ihmistä kysyi terveyskäyttäytymisestään DKV: n edustavassa tutkimuksessa 3 032: lle ihmiselle kysyttiin heidän terveyskäyttäytymistään arjessa. Kuinka paljon liikut? Mitä sinä syöt? Kuinka käsittelet alkoholia ja savukkeita? Kuinka stressaantunut olet? Kölnin urheiluyliopiston tutkijat keräsivät sellaisten kysymysten perusteella tietoja koehenkilöiden terveyskäyttäytymisen analysoimiseksi. Kysymyksiä esitettiin myös henkisestä tasapainosta ja unen käyttäytymisestä. "Tutkimuksen tulokset osoittavat saksalaisten terveyskäyttäytymisen valoisat ja tummat puolet", DKV sanoi. Liikunnan puute, epäterveellinen ruokavalio ja stressi ovat kasvavia ongelmia, mutta tupakka ja alkoholi menestyvät hyvin. Tupakoitsijoiden määrä on vähentynyt 25 prosentista 22 prosenttiin verrattuna DKV: n vuoden 2010 raporttiin, ja epäterveellisen alkoholin kulutuksessa havaittiin vastaava kehitys (lasku 19 prosentista 16 prosenttiin).

Yli puolet saksalaisista on ylipainoisia? Ravitsemuksen ja fyysisen toiminnan kehitys on huolestuttavaa. Lähes puolet tutkituista katsoi olevansa ylipainoisia. Useimmat ovat hyvin tietoisia ylipainoisten terveysriskeistä. 79 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää liikalihavuutta "suurena sosiaalisena ongelmana". DKV: n toimitusjohtaja Clemens Muth sanoi, että ylipaino ja liikunnan puute vahingoittavat yhä useampia ihmisiä. Tämä johtaa "sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen ja selkäkipuun", ja vastaavasti terveydenhuoltojärjestelmän kustannukset kasvavat. Täällä tarvitaan kattavia ennaltaehkäisykampanjoita. Tämän vahvistaa myös se, että 74 prosenttia kyselyyn osallistuneista haluaa liikennevalojärjestelmän merkitä terveellisiä ja epäterveellisiä ruokia.

Liikunnan puute on laajalle levinnyt ongelma Liikunnan laaja puute liittyy käsi kädessä lisääntyneen ylipainoon, ja tämänhetkisen DKV-raportin tulosten mukaan siitä on tulossa myös kasvava ongelma. Lähes puolet vastaajista ei esittänyt Maailman terveysjärjestön (WHO) vähimmäissuositusta, joka on 150 minuuttia maltillista fyysistä aktiivisuutta viikossa. "Niiden ihmisten määrä, jotka antavat keholleen riittävän määrän liikuntaa, on vähentynyt edelleen verrattuna vuoden 2010 DKV-raporttiin", DKV raportoi. Yleisin on liikunnan puute keski-ikäryhmissä, mutta myös 18–29-vuotiaista on yhä enemmän liikunnan puute. Kaiken kaikkiaan kauhistuttava "kolmekymmentä prosenttia kaikista vastaajista totesi, että he eivät olleet fyysisesti aktiivisia vapaa-ajallaan", DKV: n mukaan.

Nuoret, joilla on pitkät päivittäiset istuusajat DKV-raportin tieteellinen päällikkö Ingo Froböse Kölnin Saksan urheiluyliopiston terveyskeskuksesta selitti fyysisen toiminnan laajalle puute: ”Ajamme autossa, työskentelemme tietokoneella, ja vapaa-ajallamme median käyttö lisääntyy. Keho pysyy passiivisena, kun vapautamme höyryä sosiaalisissa verkostoissa. ”Tämä näkyy myös vastaajien istuusaikoina. Kyselyn nuorimmat osallistujat (18–29-vuotiaat) pitivät pisimmät istumisajat keskimäärin kuudessa tunnissa päivässä. Pitkän istumisajan ei kuitenkaan välttämättä tarvitse johtaa paino-ongelmiin. "Liian pieni liikunta on haitallista kaikkien terveydelle, mutta se ei tee kaikista rasvaa", Froböse sanoo.

Suojaako korkea tulo mielenterveysongelmilta? Psykologisen vakauden ja unikäyttäytymisen painopisteet, joista myös kysyttiin, tekevät selväksi, että joka viides vastaaja ei ole tasapainossa ja että hänellä on merkkejä ajamisen puutteesta ja masentuneesta mielialasta, DKV raportoi. "Vaikuttavien ihmisten määrä kasvaa ruumiinpainon myötä ja vähenee korkeamman koulutuksen asteen ja korkeampien tulojen kanssa", sairausvakuutusyhtiö sanoi. Näin ollen korkeamman tulotason ihmiset tunsivat olevan keskimäärin huomattavasti elintärkeämpiä kuin pienituloiset. "Kun kotitalouksien nettotulot ovat yli 4000 euroa kuukaudessa, elinvoimaisuuden tunne" DKV: n mukaan "saavuttaa korkeimmat arvot." Suurin osa vastaajista löytää hyvää unta myös hyvin palkattujen ja korkeasti koulutettujen keskuudessa.

Naiset elävät miehiä terveellisemmin. Toinen DKV-raportin tulos on, että naiset näyttävät olevan keskimäärin huomattavasti terveellisempiä kuin miehet. He syövät tietoisemmin, liikuttavat enemmän ja juovat vähemmän alkoholia. Vanhusten (yli 65-vuotiaiden) terveyskäyttäytymisen osalta tämän tutkimuksen mukaan he pitävät yllä kaikkien ikäryhmien terveellisimpiä elämäntapoja. Vanhukset olivat vain alttiimpia psykologisille valituksille. Kaiken kaikkiaan nykyinen DKV-raportti osoittaa saksalaisten terveyskäyttäytymisen negatiivisen kehityksen verrattuna edelliseen tutkimukseen vuodesta 2010. Nykyään vain 11 prosenttia tutkituista arvioi elämäntapansa täysin terveeksi, kun taas kaksi vuotta sitten tutkimuksessa osallistujista oli 14 prosenttia. (Fp)

Lue myös:
Kasvisruokavalio tekee sinusta hoikka
Lasten ylipainohoidot ovat tehottomia?
Lihavilla lapsilla on riski sydänsairauksista
Vanhemmat aliarvioivat lasten paino-ongelmia
Lihavuus: Opiskelijat muuttuvat jälleen kevyemmiksi
Epäterveellinen ravitsemus Saksan klinikoilla
Lihavuudesta on tullut maailmanlaajuinen epidemia

Tekijä ja lähde

Video: очищение печени и почек? самый простой и эффективный способ! + очищение кишечника, крови, лимфы! (Marraskuu 2020).